BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY

Název poptávky
Bytový dům pro seniory

Zadavatel
Město Nýrsko

Předmět zakázky
veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Způsob zadání
podle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Termín podpisu SoD
22.02.2017

Termín realizace stavby
do 30.09.2018

Celková cena stavby
49 003 381,- Kč včetně DPH dle platných daňových zákonů

Připojené soubory 

Výzva k podání nabídky

Protokol o otevírání nabídek 

Zpráva o hodnocení nabídek 

Oznámení o výběru

Smlouva o dílo