Fotogalerie

V sobotu 2. října proběhlo v Nýrsku další setkání rodáků, kteří se v Nýrsku narodili ještě před válkou. Součástí setkání byla i slavnostní mše, kterou sloužil plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Poté se účastníci přesunuli na starý hřbitov, kde proběhlo slavnostní vysvěcení nově rekonstruovaného kříže Stollowského. V programu postupně vystoupili se svými projevy starosta města Nýrska Miloslav Rubáš, který odsoudil způsob likvidace starého hřbitova, jež proběhla začátkem 90. let minulého století. Následně vystoupila Jana Bečvářová, přidala i osobní vzpomínku na prababičku, která je na tomto hřbitově pochována, ve druhé části svého vystoupení tlumočila pozdrav od paní Dederové z Fondu česko- německé spolupráce. Tento fond spolufinancoval opravu kříže. Dalším vystupujícím byl Sepp Steinbrenner zastupující spolek rodáků, který ve svém projevu poděkoval dodavatelské firmě JSF s. r. o. a všem, kteří se na opravě kříže podíleli. Následně pan biskup provedl vlastní akt požehnání. Celý program bezvadně moderovala starostka Loučimi Jana Dirriglová. Hezkou atmosféru celého dopoledne doplňoval hudbou a zpěvem pěvecký sbor ze Základní umělecké školy v Klatovech pod vedením Jaroslava Pletichy. Závěrem je nutné poděkovat farnosti Nýrsko a faráři Ryszardovi Potegovi za celkové zajištění akce včetně občerstvení hostů a pracovníkům Technickým službám města Nýrska za květinovou výzdobu a úklid hřbitova.
V pátek 3. září pro vás Městské kulturní středisko Nýrsko opět připravilo koncert na našem náměstí. Tentokrát jsme na podiu přivítali hudební skupinu Lake Malawi založenou v roce 2013 Alebertem Černým, kterého jste mohli minulý rok vidět v pořadu Toje tvář má známý hlas. V květnu roku 2019 se zúčastnili hudební soutěže Eurovision Song Contest v Tel Avivu. Celý program již od 17.00 hodin odstartovala známá místní skupina Chai
V sobotu 28. srpna proběhlo slavnostní žehnaní nové hasičské cisterny, kterou město Nýrsko zakoupilo. I přes určitou nepřízeň počasí se na tento významný den sjela řada pozvaných hostů, kteří chtěli svou přítomností vyjádřit podporu sboru. Samozřejmostí byla účast našeho starosty Ing. Miloslava Rubáše, který jednotku podporuje již od svého nástupu do funkce v roce 1998. Slavnostní přestřižení pásky provedl společně starosta Ing. Miloslav Rubáš, starosta sboru Jiří Hošťálek, velitel jednotky Milan Václavovic a náměstek krajského ředitele HZS plk. Ing. Jiří Bártek. Poté proběhlo samotné žehnání nové cisterny, které provedl místní farář Ryszard Potega. Od starosty Markuse Müllera obdrželi jako dar růženec, který by měl ochránit hasiče, aby se pokaždé vrátili ze zásahu v pořádku ke svým nejbližším. Tento růženec byl rovněž požehnán a umístěn do kabiny cisterny. Na závěr celé slavnosti proběhla dekorace 22 hasičů pamětní medailí, kterou jim věnoval velitel jednotky Milan Václavovic jako památku na jejich nasazení na jaře loňského roku, při zajištění služeb u obchodů při začátku pandemie Covidu.
V pátek 17. července jsme se po dlouhé době sešli na našem náměstí a zaposlouchali se do známých písní legendární skupiny Queen v podání Pilsen Queen Tribute Band.
Po velkém zájmu o besedu Putování od hradu Pajrek k hradu Klenová, která proběhla 16. ledna letošní roku, uspořádalo Městské kulturní středisko tuto besedu ještě jendou. Ve čtvrtek 1. října jsme se tak s Liborem Markem opět vydali na Putování od hradu k Pajrek k hradu Klenová.
Ve čtvrtek 24. září 2020 uspořádalo Městské kulturní středisko Nýrsko v městské knihovně letos podruhé pohádkové čtení v rámci akce Do pohádky se zvířátky. Pohádku přečetl předseda rybářského svazu v Nýrsku, pan Miroslav Suchan st. a tímto bychom mu rádi ještě jednou poděkovali. Děti se tak mohly dozvědět, jak napovídá sám název přečtené pohádky, Proč má sumec vousy. Kromě toho se mohly zeptat na cokoliv dalšího, co je zajímalo z rybářské oblasti. Po čtení následovala výtvarná dílna, ze které si děti odnesly krásnou rybičku k zavěšení, vyrobenou z CD. Čtvrteční akce v knihovně se zúčastnilo celkem 15 dětí se svými rodiči a věříme, že si čtení i vyrábění užili.
Ve čtvrtek 10. září 2020 proběhla beseda Odsunuté děti Šumavy, kterou připravila organizace Paměť národa. Ve spolupráci s německým spolkem Heimatgemeinde der Stadt Neuern in Böhmerwald natočili v bavorském městečku Neukirchen beim heiligen Blut šestnáct šumavských pamětníků poválečného odsunu německého obyvatelstva z Československa. Pořízené rozhovory vzhledem k věku pamětníků a pamětnic reflektují tragické události odsunu z pohledu nezletilých, kteří se během odsunu loučili nejenom s domovem, ale i se svým dětstvím. Jejich vzpomínky poskytují vhled do polozapomenuté staleté kulturní tradice šumavských Němců. Více informací a natočené materiály najdete na stránkách https://www.pametnaroda.cz/cs/odsunuta-pamet-sumavy
V pátek 4. září se od 19.00 hodin na náměstí konal koncert známé zpěvačky Olgy Lounové s její kapelou. Účast byla veliká a nejen děti a mladí, ale i staří si jistě koncert náramě užili. Zazpívala své velice známé písně, do kterých zapojila celé náměstí a nechybělo ani pozvání dětí na pódium. Jistě v každém zanechala pozitivní zážitek z koncertu, který ještě zvýraznila následující autogramiádou. Od 20.30 hodin převzal otěže DJ Radek, který pouštěl největší rádiové pecky a tak všichni mohli pokračovat v tanci a zábavě.
Výstava Příběhy bezvýhradné lidskosti - Přemysl Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století přibližuje na příkladech lidských osudů přelomové události v českosovenských a evropských dějinách 20. století. Představuje ve své celistvosti a akcentované společenské angažovanosti možnost obohacení učebních materiálů na základních a středních školách. Je koncipována jako příspěvek k prohloubení výuky ve společenskovědních oborech, nabízí závažný etický a emocionální rozměr a prezentuje kladné morální společenské vzory.
V sobotu 1. srpna 2020 se zaplnilo náměstí posluchači, kteří se přišli podívat na hudební vystoupení Bohuše Matuše a Magdy Malé. Celou akci uváděl Richard Jandovský. Zazněly známé písně z muzikálových her nebo dokonce písně Karla Gotta. Ke konci vystoupení si přizvali i děti mezi sebe na pódium. Následovala autogramiáda a mezi tím se připravila na pódium nýrská hudební skupina Chai. Občerstvení zajistily Technické služby města Nýrska, SDH Nýrsko, Oliver café a Ludus bar.
Rozkvetlé parky a čisté ulice, natřené fasády domů, opravené památky. Tak kdyby to vypadalo v každém městě, městečku a vesnici....To je sen mnohých z nás. Tento sen se snaží naplňovat Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s. ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Několik let totiž pořádají výstavu Má vlast cestami proměn, která přináší svědectví o proměnách zanedbaných míst v místa upravená a užitečná. Prostřednictvím fotografií a příběhů prezentují stav před rekonstrukcí a po ní. Každý rok je na výstavě možné zhlédnout opravy různorodých staveb – od sakrálních objektů přes obecní úřady, školy, zastávky, multikulturní centra, náměstí, návsi či koupaliště. Právě proměnou nýrského koupaliště se do letošního ročníku zapojilo i město Nýrsko.
Letošní vzpomínkový akt k 75. výročí osvobození města Nýrska se uskutečnil ve zcela komorním duchu. Zástupci města Nýrska položili věnce k pamětní desce na Městském úřadě Nýrsko, na hřbitov k pomníku obětí fašismu a také k pomníku obětí transportu smrti v Bystřici nad Úhlavou.
V pátek 28. února do sálu Městské knihovny Nýrsko zavítal Tomáš Kubeš se svým vyprávěním nejen o cestách divočinou východní Sibiře, ale také o životě a lidech v této oblasti.
V letošním roce se pro pohádková čtení v knihovně zvolilo téma Do pohádky se zvířátky a uskuteční se jich celkem deset. První takové čtení proběhlo ve čtvrtek 20. února a zúčastnilo se ho 11 dětí a 8 rodičů. Pohádku o vlkovi přečetla tajemnice města Nýrska Blanka Kinská a poté následovala dílnička, ze které si každé dítě odneslo masku vlka na obličej, kterou vyrobilo společně se svým rodičem. Cílem akce je probudit v dětech lásku ke čtení, naučit je poslouchat čtený text, zlepšit jejich manuální zručnost i jejich zařazování do kolektivu. Na další pohádku se zvířátky a výtvarnou dílničku se můžete těšit již ve čtvrtek 26. března.
Ve čtvrtek 16. ledna se zaplněný sál městské knihovny společně s Liborem Markem vydal filmovým promítáním na Putování od hradu Pajrek k hradu Klenová. Besedy se zúčastnili i tři nýrští občané, kteří ztvárnili postavy při natáčení na hradě Pajrek. Vedoucí Městského kulturního střediska Jana Pešková všechny návštěvníky přivítala, poděkovala za hojnou účast a současně se omluvila, že nebylo možné do sálu vpustit všechny zájemce o promítání. Nabídla jim, že se mohou zúčastnit té samé besedy v Janovicích nad Úhlavou ve čtvrtek 23. ledna nebo svůj zájem projevit do konce února v Informačním centru města Nýrska či v Městské knihovně Nýrsko. Při velkém počtu zájemců bychom Libora Marka pozvali do Nýrska znovu.
Městské kulturní středisko Nýrsko pořádalo v pátek 20. prosince v kostele sv. Tomáše vánoční koncert, kde od 18 hodin vystoupilo Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů.
Již po deváté jsme se zapojili do oblíbené akce Česko zpívá koledy. V doprovodu kapely Capra di Fossa jsme si letošní rok zazpívali Nesem vám noviny; Narodil se Kristus Pán; Půjdem spolu do Betléma; Jak si krásné, neviňátko; Pásli ovce Valaši a nechyběly ani Vánoce, Vánoce přicházejí.
V neděli 1. prosince proběhlo tradiční rozsvícení vánočního stromu na nýrském náměstí. Letošní program byl ještě obohacen programem pro děti s názvem Veselé Vánoce s Olafem. K poslechu nám zahrál Sentiment Jaroslava Pletichy.
Hudební odpoledne proběhlo v pátek 6. září. Na pódiu se vystřídala českobudějovická skupina Seven a dívčí trio Inflagranti.
Ve dnech 14. - 15. června se konalo Nýrské dřevosochání.
Dne 27.dubna byla ZUŠ Nýrsko přejmenovaná na Základní školu Hanuše Steina.
V rámci projektu "Rodinný život na obou stranách hranice" se 22. září uskutečnil první výlet za poznáním sousedních bavorských obcí.