Nakládání s odpady

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství od 1.1.2024

Poplatník:

- fyzická osoba přihlášená v obci

- vlastník rodinného domu, bytu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba

Roční sazba poplatku: 1.050,- Kč /1 osoba

Způsob platby:

- převodem na účet č. 19-1322351/0100, označení platby variabilním symbolem přiděleným finančním odborem
- v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MěÚ 

Informace k poplatku: dotazy na e-mail: pokladna@mestonyrsko.cz ,telefon 376 555 628

 

OZV - poplatek za komunální odpad od 1.1.2024