Nakládání s odpady

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - rok 2021

Poplatník:

- fyzická osoba přihlášená v obci

- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba

Sazba poplatku: 730,- Kč

Způsob platby:

- v hotovosti nebo přes platební terminál v pokladně MěÚ
- převodem na účet - číslo účtu a variabilní symbol sdělí v kanceláři č.6 nebo bude zasláno na e-mail 

Další informace k poplatku v OZV č.3/2020, v kanceláři č.6, dotazem na e-mail: pokladna@mestonyrsko.cz nebo na telefonu 376 555 628

Sběrné nádoby o velikosti 110 l, 120l nebo 240 l jsou po zaplacení poplatku označeny nálepkou svozové firmy. Od dubna 2021 se sběrné nádoby bez nálepky nevyvážejí.