NAKLÁDÁNÍ S ODPADY | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Nakládání s odpady


Místní poplatek:

Městský úřad Nýrsko oznamuje občanům, že místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021 je možné uhradit do 28. 2. 2021.

Poplatek je možné uhradit hotově nebo kartou v Městské knihovně Nýrsko, Náměstí 81, 340 22 Nýrsko a to v pondělí a středu 8.00 - 11.15 a 12.00 - 17.00 hodin.

Poplatek je dále možné uhradit bezhotovostním převodem, č. účtu: 19-1322351/0100, příslušný variabilní symbol Vám bude sdělen na pokladně MěÚ Nýrsko, tel č. 376 555 628.

Sazby poplatků pro rok 2021:

Fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu na území města a místních částí - 730 Kč/osoba 

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba - 730 Kč/nemovitost

Známky na sběrné nádoby budou vydávány po zaplacení poplatku. Při platbě převodem obdržíte známku do vaší poštovní schránky.

Známku nalepte na viditelné místo z vnější strany popelnice.