Nakládání s odpady

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství od 1.1.2022 

Poplatník:

- fyzická osoba přihlášená v obci

- vlastník rodinného domu, bytu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba

Sazba poplatku: 850,- Kč

Způsob platby:

- převodem na účet 
- v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MěÚ 

Informace k poplatku: dotazy na e-mail: pokladna@mestonyrsko.cz ,telefon 376 555 628