| MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Rozpočet Města Nýrska na rok 2006

Rozpočet Města Nýrska na rok 2006

řádek Rozpočet příjmů SR
1. Daňové příjmy a poplatky 37 980,00
2. Daň z příjmů placená městem (včetně živností) 1 000,00
3. Nedaňové příjmy 11 820,00
4. Nájem Vodospol 1 300,00
6. Prodej bytů 500,00
7. Prodej nemovitostí 800,00
8. Neinvestiční dotace 10 775,67
9. * Dotace na školství od KÚ 0,00
10. Investiční dotace 11 709,00
11. Celkem příjmy běžného roku 75 884,67
12. Financování - přebytek hospodaření, úvěry 1 700,00
13. Bytové hospodářství, pohřebnictví 6 320,00
  CELKEM PŘÍJMY 83 904,67
řádek Rozpočet výdajů SR
14. Neinvestiční výdaje města 31 395,70
15. Bytová výstavba 3 340,00
  Bytová výstavba financovaná z úvěru 0,0
16. Rekonstrukce komunikací 6 434,00
16a) Infrastruktura 18 393,00
17. Ostatní investice 2 937,00
18. Daň za obec 1 000,00
19. Příspěvky města PO - ZŠ, MŠ, TS 12 128,00
20. * Příspěvky na školství od KÚ - viz. řádek 9 0,00
21. Dotace sport. organizacím 150,00
22. Investiční výdaje - dotace - viz.řádek 10 11 709,00
23. Rezerva 0,00
24. Nákup nemovitostí 250,000
25. Bytové hospodářství, pohřebnictví 2 692,00
  CELKEM VÝDAJE 90 428,70
SR = schválený rozpočet

* Příspěvky na mzdy zasílá KÚ přímo školám