| MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Untitled
Schválený rozpočet na rok 2004 - příjmy


řádek TEXT návrh 2004
1 daň z příjmu FO ZČ 6 100,00
1 daň z příjmu FO-OSVĆ 2 935,00
1 daň z příjmu FO - kapital.výnosy 410,00
1 daň z příjmu PO 6 464,00
1 daň z přidané hodnoty 9 829,00
1 správní poplatky 350,00
1 popl. vypouštění + ukládaní odpadů 50,00
1 popl. ze psů 120,00
1 popl. pobytový ( rekreační) 70,00
1 pop.za užívaní veř. prostranství 110,00
1 popl. ubytovací kapacita 30,00
1 ostat. popl. - automaty 470,00
1 poplatek - komunální odpady celkem 2 200,00
  - z toho místní poplatek od občanů 1 600,00
  převod z hospodářské činn. 600,00
1 daň z nemovitosti 1 500,00
1 celkem daňové příjmy a poplatky 30 638,00
2 daň z příjmu PO - obec (vč. živn.) 1 000,00
3 MŠ ul. Palackého 44,00
3 MŠ ul. Práce 75,00
3 ZŠ - Školní ul. 30,00
3 ZŠ - ul. Komenského 20,00
3 ZUŠ - nájem 72,00
3 knihovna 70,00
3 NN 13,00
3 pečovatelskáslužba 230,00
3 pronájem pozemky 100,00
3 pronájem ostatní nemovitosti 1 400,00
3 úroky 370,00
3 sankční platby  
3 prodej pozemků 500
3 prodej ostatních nemovitostí  
3 ostatní příjmy 200,00
3 splátky FRB 500,00
3 příspěvek města FRB 515
3 úroky ostatních účtů 100
3 nedaňové příjmy celkem 4 239,00
4 nájem Vodospol 1 330,00
5 prodej dřev. hmoty 1 500,00
6 prodej bytů -
7 převody z HČ 800,00
8 neinv dotace SR 8 311,00
8 neinv.dotace úřad práce, lesy  
8 neinv. odtace od obcí - školy, LSPP 250,00
8 ostatní neinv. dotace  
8 neinv. dotace  
8 neinv. dotace  
8 neinv. dotace PHARE 665,00
8 neinv. dotace  
8 neinv. dotace celkem 9 226,00
9 neinv. dotace školy od KÚ 20 000,00
10 investiční příspěvek  
10 investiční příspěvek  
10 investiční příspěvek  
10 investiční dotace 12 b.j. 3 000,00
10 investiční dotace celkem 3 000,00
11 celkem příjmy běžného roku 71 733,00
12 přebytek 603,00
13 CELKEM PŘÍJMY 72 336,00


Schválený rozpočet na rok 2004 - výdaje


řádek TEXT návrh 2004
14 úklid města 572,00
14 kom. odpad 2 200,00
14 životní prostředí 5,00
14 opravy vodovod. řadu 1 100,00
14 lesy 800,00
14 údržba komunikací - TS 1 379,00
14 oprava komunikací - PHARE 870,00
14 doprava 1 291,00
14 neinv. náklady škol v okrese 10,00
14 mimo okres 4,00
14 ZUŠ 46,00
14 DDM 65,00
14 lékařská služba 200,00
14 knihovna 705,00
14 NN 13,00
14 občanské záležitosti 35,00
14 klub seniorů 20,00
14 příspěvek Svazu zdrav.postiž. 10,00
14 policie 1 400,00 1 400,00
14 hasiči 350,00
14 hasiči mládež 17,00
14 hasiči Bystřice 180,00
14 hasiči Hodousice 35,50
14 hasiči Zelená Lhota 101,50
14 místní zastup. orgány 926,00
14 správa 8 838,00
14 sociální dávky 5 820,00
14 pečovatelská služba 892,50
14 příspěvek Dobrovolnému svazku obcí 100,00
14 příspěvek Údolí pod Ostrým 2 000,00
14 neinvestiční transfery obcím (DD KT) 100,00
14 veřejné osvětlení 870,00
14 TS středisko 1 996,00
14 vzhled města, zeleň 1 492,00
14 příspěvek do FRB 515,00
14 projektová dokumentace 500,00
14 ostat. výdaje 100,00
14 půjčky FRB + popl. bance  
14 neinvestiční výdaje celkem 32 688,50
15 bytová výstavba 7 280,00
16 rekonstrukce komunikací vč. inž. sítí 5 150,00
17 ostatní investice 7 050,00
18 daň za obec -
19 ZŠ Školní ul. - město 1 500,00
19 ZŠ Komenského ul. - město 1 350,00
19 MŠ Palackého 517,50
19 MŠ Práce 930,00
19 příspěvky města PO (ZŠ) 4 297,50
20 příspěvky na školství od KÚ 20 000,00
21 dotace sport. organizací 150,00
22 investiční výdaje (dotace) 3 000,00
23 rezerva  
24 nákup nemovitostí  
  CELKEM VÝDAJE 79 616,00