Pozvánka na 14. veřejné zasedání zastupitelstva města

Pozvánka na 14. veřejné zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Nýrsku zve na 14. veřejné zasedání zastupitelstva města, které se koná v pondělí dne 18.10.2021 v 16:00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku s následujícím programem:

Program 14 veřejného zasedání ZM dne 18.10.2021:

 

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení z předchozích zasedání

3. Projednání rozpočtového opatření č. 3

4. Projednání obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

5. Projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

6. Projednání pojmenování ulic

7. Projednání rozvojových priorit města na roky 2022 – 2024

8. Různé prodloužení termínů druhé příp. třetí splátky

9. Diskuse

10. Závěr