REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY L.C. BLATA | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY L.C. BLATA
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY L.C. BLATA

 


Název poptávky:

Rekonstrukce lesní cesty L.C. Blata

 

Zadavatel:

Město Nýrsko

 

Předmět zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

 

Způsob zadání:

Podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků

 

Termín podpisu SoD:

23.11.2020

 

Termín realizace:

15.1.2022 – 30.6.2022

 

Celková cena:

6.653.121,48,- Kč včetně DPH dle platných daňových zákonů

 

 

 

 

Přiložené dokumenty:

Výzva k podání nabídky

Seznam doručených a přijatých nabídek

Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo