STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU Č.P.637 V NÝRSKU


STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU Č.P.637 V NÝRSKU


Název poptávky:

Stavební úpravy bytového domu č.p. 637 v NýrskuZadavatel:

Město Nýrsko


Předmět zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práceZpůsob zadání:

Podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků


 

Termín podpisu SoD:

3.11.2020Termín realizace:

16.11.2020 – 30.9.2021


 

Celková cena:

5 311 849,- Kč včetně DPH dle platných daňových zákonů


 


Přiložené dokumenty:


Výzva k podání nabídky


Seznam doručených a přijatých nabídek


Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek


Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky


Smlouva o dílo