POZVÁNKA NA 9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

POZVÁNKA NA 9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Pozvánka na 9. veřejné zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Nýrsku zve na 9. veřejné zasedání zastupitelstva města, které se koná v pondělí dne 21.09.2020 v 16:00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku s následujícím programem :

Program 9. veřejného zasedání ZM dne 21.09.2020

 1. Zahájení

 2. Kontrola usnesení

 3. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2020 až 2029

 4. Projednání smlouvy o kontokorentním úvěru

 5. Projednání závěrečných účtů DSO Údolí pod Ostrým a Úhlava

 6. Projednání finanční výpomoci DSO Údolí pod Ostrým

 7. Projednání poskytnutí dotací sportovním, kulturním a zájmovým organizacím

 8. Změna organizačního řádu

 9. Projednání změny č. 3 ÚP Nýrsko

 10. Projednání prodeje pozemků a nemovitostí

 11. Různé

 12. Diskuze

 13. Závěr