POZVÁNKA NA 10. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

POZVÁNKA NA 10. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Pozvánka na 10. veřejné zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Nýrsku zve na 10. veřejné zasedání zastupitelstva města, které se koná v pondělí dne 14. 12. 2020 v 16:00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku s následujícím programem:

Program 10. veřejného zasedání ZM dne 14. 12. 2020

 1. Zahájení

 2. Kontrola usnesení z předchozích zasedání

 3. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2021

 4. Projednání ceny vodného a stočného na rok 2021

 5. Projednání ceny tepla na rok 2021

 6. Projednání OZV č.2/2020 - systém shromažďování a odstraňování komunálních odpadů

 7. Projednání OZV č.3/2020 - poplatek za odpady

 8. Změna č.3 ÚP Nýrsko

 9. Projednání podání žádostí o dotace

 10. Projednání nákupu a prodeje pozemků 

 11. Různé

 12. Diskuze

 13. Závěr