STAVEBNÍ ODPAD | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

STAVEBNÍ ODPAD
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Stavební odpad

Osoby s trvalým pobytem na území města a místních částí mohou stavební odpad  (vyjma stavebního materiálu obsahujícího azbest) v množství  do 200 l měsíčně bezplatně odložit ve sběrném dvoře v Nýrsku, případně po telefonické domluvě na skládce v Hodousicích.

Objemy 200 – 2000 l lze rovněž umístit po telefonické domluvě na skládce v Hodousicích za úplatu 0,1 Kč za 1 l.

Pro odložení většího množství stavebního odpadu je možné objednat u oprávněné osoby kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu.