FREKVENCE SVOZU ODPADŮ | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

FREKVENCE SVOZU ODPADŮ
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Frekvence svozu odpadů

Komunální odpad pro domácnosti:

Četnost svozu nádob komunálního odpadu pro domácnosti se provádí

Počet osob v domácnosti

Nádoba 110 l nebo 120 l

Nádoba 240 l

Do 4 osob

1 x týdně

1x za 14 dní

5 a více osob

2 nádoby 1x za týden

1x za týden

 

Občané, kteří dle počtu osob přihlášených k trvalému pobytu, nemají nárok na svoz sběrné nádoby o objemu 240 l každý týden, mají možnost si po domluvě na pokladně MěÚ, místní poplatek doplatit. Na základě tohoto jim bude vydána známka s četností svozu 1x za týden.