ŽIŽKOVA ULICE | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

ŽIŽKOVA ULICE
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

ŽIŽKOVA ULICE

Nýrsko – Žižkova ulice

Název poptávky

Nýrsko – Žižkova ulice

Zadavatel:

Město Nýrsko

Předmět zakázky:
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Způsob zadání:
Podle zákona 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků
Termín podpisu SoD:
30.7.2020

Termín realizace:
1. 8. 2020 – 30. 7. 2021

Celková cena:
14 466 493,95 Kč včetně DPH dle platných daňových zákonů

Přiložené dokumenty:


Výzva k podání nabídky

Seznam doručených nabídek

Protokol o otevírání obálek

Zpráva o hodnocení nabídek

Smlouva o dílo