POZVÁNKA NA 8. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

POZVÁNKA NA 8. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Pozvánka na 8. veřejné zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Nýrsku zve na 8. veřejné zasedání zastupitelstva města, které se koná v pondělí dne 22.06.2020 v 16:00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku s následujícím programem :

Program 8. veřejného zasedání ZM dne 22.06.2020

1. Zahájení

2.     2. Kontrola usnesení

3.      3. Jednání valné hromady společnosti Nýrská teplárna s.r.o.

        4. Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2019 a hospodaření příspěvkových organizací

        5. Určení auditora a smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města Nýrsko pro rok 2020           

        6. Projednání poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji

        7. Projednání přijetí úvěru

        8. Poskytnuté dotace z programu Podpory drobného a malého podnikání a k udržení nabídky sektoru služeb ohroženého opatřeními a důsledky šířením viru Covid-19 v roce 2020

9      9. Zrušení programů pro příjemce dotací a vyhlášení nových programů pro příjemce dotací v oblasti sportovních, kulturních a zájmových činností

1      10. Projednání přijetí dotací a zajištění vlastních zdrojů

11    11. Projednání prodeje pozemků

12.   12. Různé

13    13. Diskuse

14.   14. Závěr