POZVÁNKA NA 7. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

POZVÁNKA NA 7. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Pozvánka na 7. veřejné zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Nýrsku zve na 7. veřejné zasedání zastupitelstva města, které se koná v pondělí dne 24.02.2020 v 16:00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku s následujícím programem :

Program 7. veřejného zasedání ZM dne 24.02.2020


 1. Zahájení

 2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání

 3. Zpráva o výsledku hospodaření v hospodářské činnosti města Nýrska za rok 2019

 4. Vyhodnocení hospodaření FRB za rok 2019

 5. Úprava střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 - 2024

 6. Zveřejnění programu pro příjemce dotací v oblasti sportovní, kulturní a zájmové činnosti občanů města v roce 2020

 7. Projednání OZV č. 1/2020 – poplatek za užívání veřejného prostranství, kterou se ruší OZV č. 2/2019

 8. Projednání prodeje a nákupu pozemků

 9. Různé

 10. Diskuze

 11. Závěr