OPRAVA RYBNÍKŮ NÝRSKO 1,3 | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

OPRAVA RYBNÍKŮ NÝRSKO 1,3
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

OPRAVA RYBNÍKŮ NÝRSKO 1,3


Název poptávky

Oprava rybníků Nýrsko 1,3

 

Zadavatel:

Město Nýrsko

 

Předmět zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

 

Způsob zadání:

Podle zákona 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků

 

Termín podpisu SoD:

18.7.2019

 

Termín realizace:

2.9.2019 – 30.4.2020

 

Celková cena:

3 023 245,88 Kč včetně DPH dle platných daňových zákonů

 

 

Přiložené dokumenty:

Výzva k podání nabídky

Seznam doručených a přijatých nabídek

Protokol o otevírání obálek

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo