POZVÁNKA NA 6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

POZVÁNKA NA 6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Pozvánka na 6. veřejné zasedání zastupitelstva města

 Městský úřad v Nýrsku zve na 6. veřejné zasedání zastupitelstva města, které se koná v pondělí dne 16.12.2019 v 16:00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku s následujícím programem :

Program 6 veřejného zasedání ZM dne 16.12.2019

 

 1. Zahájení

 2. Kontrola usnesení z předchozích zasedání

 3. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020

 4. Projednání ceny vodného a stočného na rok 2020

 5. Projednání ceny tepla na rok 2020

 6. Projednání změny organizačního řádu městského úřadu a zřizovací listiny MKS

 7. Projednání OZV č. 1/2019 – poplatek ze psů

 8. Projednání OZV č. 2/2019 – poplatek za užívání veřejného prostranství

 9. Projednání OZV č. 3/2019 - poplatek z pobytu

 10. Projednání OZV č. 4/2019 - poplatek za odpady

 11. Projednání OZV č. 5/2019 – pořádání technoparty

 12. Projednání OZV č. 6/2019 – změna OZV č. 1/2015 – systém shromažďování a odstraňování komunálních odpadů

 13.  Projednání změny č. 2 územního plánu

 14. Projednání podání žádostí o dotace

 15. Projednání nákupu a prodeje pozemků

 16. Různé

 17. Diskuse

 18. Závěr