GARÁŽE V CHODSKÉ ULICI SO 04–05 | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

GARÁŽE V CHODSKÉ ULICI SO 04–05
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

GARÁŽE V CHODSKÉ ULICI SO 04–05

 

GARÁŽE V CHODSKÉ ULICI SO 04–05

 

Název poptávky:

Garáže v Chodské ulici SO 04–05

 

Zadavatel:

Město Nýrsko

 

Předmět zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

 

Způsob zadání:

Podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků

 

Termín podpisu SoD:

22.8.2019

 

Termín realizace:

23.8.2019 – 30.11.2019

 

Celková cena:

4 755 963,75,- Kč včetně DPH dle platných daňových zákonů

 

 

 

 

Přiložené dokumenty:

Výzva k podání nabídky

Seznam doručených a přijatých nabídek

Protokol o otevírání obálek

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo