POZVÁNKA NA 5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

POZVÁNKA NA 5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva města

 

Městský úřad v Nýrsku zve na 5. veřejné zasedání zastupitelstva města, které se koná v pondělí dne 23.09.2019 v 16:00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku s následujícím programem :

Program 5. veřejného zasedání ZM dne 23.09.2019


  1. Zahájení

  2. Kontrola usnesení z předchozího zasedání

  3. Projednání úpravy pravidel pro pořizování změn ÚP Nýrsko

  4. Nařízení města Nýrska o stanovení maximálních cen hřbitovních služeb

  5. Předložení závěrečných účtů DSO za rok 2018

  6. Projednání prodeje a nákupu pozemků a nemovitostí

  7. Projednání a schválení ,,Plánu rozvoje sportu,,

  8. Různé

  9. Diskuze

  10. Závěr