OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NÝRSKO – HODOUSICE | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NÝRSKO – HODOUSICE
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NÝRSKO – HODOUSICE

 

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NÝRSKO – HODOUSICE

 

Název poptávky:

Oprava místní komunikace Nýrsko – Hodousice

 

Zadavatel:

Město Nýrsko

 

Předmět zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

 

Způsob zadání:

Podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků

 

Termín podpisu SoD:

20.5.2019

 

Termín realizace:

4.6.2019 – 24.10.2019

 

Celková cena:

1 077 868,- Kč včetně DPH dle platných daňových zákonů

 

 

 

 

Přiložené dokumenty:

Výzva k podání nabídky

Seznam doručených a přijatých nabídek

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo