Kompletní telefonní a e-mailový seznam

Z důvodu vysokého procenta spamu, jsme změnili systém zápisu e-mailových adres.
Znak (at) nahraďte znakem @.

Jméno

Zařazení

Tel. číslo     

E-mail

Jandová Klára

sekretariát starosty, ústředna   

376 555 611

sekretariat(at)mestonyrsko.cz

 

 

 

 

Křížek David, Ing.

 místostarosta

376 555 614

mistostarosta(at)mestonyrsko.cz

 

 

 

 

Ing. Josef Necuda

tajemník úřadu

376 555 612

tajemnik(at)mestonyrsko.cz

 

 

 

 

Ašková Renáta, Bc.,
vedoucí

stavební úřad  a odbor životního prostředí
a silničního hospodářství

376 555 619

stavebni(at)mestonyrsko.cz

Mundlová Markéta

376 555 620

mmundlova(at)mestonyrsko.cz

Koreňová Jana

376 555 617

zivotni(at)mestonyrsko.cz

 

 

 

 

Václavovicová Lucie, Ing.,
vedoucí

 finanční odbor

376 555 627

financni(at)mestonyrsko.cz

Bechyňová Luďka

376 555 628

pokladna(at)mestonyrsko.cz

Preslová Petra

376 555 626

ppreslova(at)mestonyrsko.cz

 

 

 

 

 

 

 

Rubášová Jana

matrika, evidence obyvatel

376 555 623

matrika(at)mestonyrsko.cz

 

 

 

 

Necuda Josef, Ing.,
vedoucí

odbor investic města

376 555 616

investice(at)mestonyrsko.cz

Lokajová Vendula, Bc.

asistentka odboru investic

376 555 615

investice2(at)mestonyrsko.cz 

Volmútová Martina, Bc.,
vedoucí
 odbor sociální a zdravotní
376 555 632
socialni@mestonyrsko.cz

Pohanková Jana

376 555 630

jpohankova(at)mestonyrsko.cz

Hladíková Anna

376 555 631

ahladikova(at)mestonyrsko.cz

Melicharová Marta, DiS.

vedoucí pečovatelské služby

376 555 650

psluzba(at)mestonyrsko.cz

 

pečovatelky

376 555 651

 

Městská policie Nýrsko

 

376 555 655

mpolicie(at)mestonyrsko.cz