REKONSTRUKCE ZDROJE A SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ NÝRSKO - PS 03 - TEPLOVODNÍ ROZVODY | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

REKONSTRUKCE ZDROJE A SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ NÝRSKO - PS 03 - TEPLOVODNÍ ROZVODY
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

REKONSTRUKCE ZDROJE A SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ NÝRSKO - PS 03 - TEPLOVODNÍ ROZVODY

Název poptávky:

REKONSTRUKCE ZDROJE A SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ NÝRSKO – PS 03 – teplovodní rozvody

Zadavatel:

Město Nýrsko

Předmět zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Způsob zadání:

Podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků

Termín podpisu smlouvy:

04.05.2018

Termín realizace:

04.05.2018 - 31.08.2019

Celková cena:

17.805.911,- Kč včetně DPH dle platných daňových zákonů

Připojené soubory:

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Protokol o otevírání obálek 

Zpráva o hodnocení nabídek  

Oznámení o výběru  

Smlouva o dílo