REKONSTRUKCE ZDROJE A SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ NÝRSKO - PS 04-06 | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

REKONSTRUKCE ZDROJE A SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ NÝRSKO - PS 04-06
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

REKONSTRUKCE ZDROJE A SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ NÝRSKO - PS 04-06

-*Název poptávky:

REKONSTRUKCE ZDROJE A SÍTĚ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ NÝRSKO – PS 04 - 06

Zadavatel:

Město Nýrsko

Předmět zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Způsob zadání:

Podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků

Termín podpisu smlouvy:

16.05.2018

Termín realizace:

16.05.2018 - 25.09.2018

Celková cena:

8.319.355,- Kč včetně DPH dle platných daňových zákonů


Připojené soubory: 

Oznámení o zahájení zadávacího řízení 

Protokol o otevírání obálek 

Zpráva z hodnocení nabídek 

Oznámení o výběru 

Smlouva o dílo