ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU A VYBUDOVÁNÍ VAROVNÉHO A VÝSTRAŽNÉHO SYSTÉMU OCHRANY PŘED POVODNĚMI PRO MĚSTO NÝRSKO - ČÁST VIS+LVS | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU A VYBUDOVÁNÍ VAROVNÉHO A VÝSTRAŽNÉHO SYSTÉMU OCHRANY PŘED POVODNĚMI PRO MĚSTO NÝRSKO - ČÁST VIS+LVS
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU A VYBUDOVÁNÍ VAROVNÉHO A VÝSTRAŽNÉHO SYSTÉMU OCHRANY PŘED POVODNĚMI PRO MĚSTO NÝRSKO - ČÁST VIS+LVS

Název poptávky:

Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Nýrsko - část VIS+LVS

Zadavatel:

Město Nýrsko

Předmět zakázky:

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitnímřízení

Způsob zadání:

Pode zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků 

Termín podpisu SoD:

20.04.2018

Termín realizace:

od 20.04.2018 - 20.10.2018

Celková cena:

3.365.862,- Kč včetně DPH dle platných daňových zákonů

 

Připojené soubory:

Výzva k podání nabídky 

Protokol o otevírání nabídek

Zpráva o hodnocení nabídek 

Oznámení o výběru 

Smlouva o dílo