REVITALIZACE HASIČSKÉ ZBROJNICE NÝRSKO | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

REVITALIZACE HASIČSKÉ ZBROJNICE NÝRSKO
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

REVITALIZACE HASIČSKÉ ZBROJNICE NÝRSKO

Název poptávky:

Revitalizace hasičské zbrojnice

Zadavatel:

Město Nýrsko

Předmět zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Způsob zadání:

Podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků 

Termín podpisu SoD:

06.09.2017

Termín realizace:

od 06.09.2017 do 31.05.2018

Celková cena:

6.654.613,- Kč včetně DPH dle platných daňových zákonů

 

Připojené soubory: 

Výzva k podání nabídky

Protokol o otevírání obálek

Zpráva o hodnocení nabídek 

Oznámení o výběru

Smlouva o dílo