DOVYBAVENÍ SYSTÉMU ODDĚLENÉHO SBĚRU ODPADŮ PRO MĚSTO NÝRSKO - ŠTĚPKOVAČ | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

DOVYBAVENÍ SYSTÉMU ODDĚLENÉHO SBĚRU ODPADŮ PRO MĚSTO NÝRSKO - ŠTĚPKOVAČ
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

DOVYBAVENÍ SYSTÉMU ODDĚLENÉHO SBĚRU ODPADŮ PRO MĚSTO NÝRSKO - ŠTĚPKOVAČ

Název poptávky:

Dovybavení systému odděleného sběru odpadů pro město Nýrsko - ŠTĚPKOVAČ

Zadavatel:

Město Nýrsko

Předmět zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Způsob zadání:

Podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků

Termín podpisu kupní smlouvy:

09.11.2017 

Termín realizace:

09.11.2017 - 25.12.2017

Celková cena:

736.890,- Kč včetně DPH dle platných daňových zákonů

 

Připojené soubory:

Výzva k podání nabídky

Protokol o otevírání obálek s nabídkami 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

Kupní smlouva