BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU - REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - KOMUNIKACE K1 | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU - REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - KOMUNIKACE K1
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU - REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - KOMUNIKACE K1

Název poptávky:

Bystřice nad Úhlavou - rekonstrukce místních komunikací - komunikace K1 

Zadavatel:

Město Nýrsko 

Předmět zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Způsob zadání:

Podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků

Termín podpisu SoD:

28.07.2017

Termín realizace:

28.07.2017 - 06.10.2017

Celková cena:

1.450.345,- Kč včetně DPH dle platných daňových zákonů 

 

Připojené soubory:

Výzva k podání nabídky 

Protokol o otevírání obálek s nabídkami 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

Smlouva o dílo 

Dodatek č. 1

Dodatek č. 2