INFORMACE O ZTRÁTÁCH A NALEZENÝCH VĚCECH | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

INFORMACE O ZTRÁTÁCH A NALEZENÝCH VĚCECH
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Informace o ztrátách a nalezených věcech

ZTRÁTY A NÁLEZY

Informace o ztrátách a nalezených věcech

Evidenci ztrát a nálezů vede pracoviště matriky a evidence obyvatel. Městský úřad Nýrsko shromažďuje ztracené a nalezené věci, které eviduje 3 roky. Poté o jejich osudu rozhodne příslušná komise. Nalezené doklady jsou předány  úřadu, který je vydal.

Dotazy na ztracenou věc a bližší informace podá, kancelář č. 5 - matrika, Jana Rubášová

tel. 376 555 623, e-mail: j.rubasova@mestonyrsko.cz

Městský úřad Nýrsko, Náměstí čp.122, 340 22  Nýrsko

Při převzetí ztracené věci musí občan sdělit místo ztráty a přesný popis ztracené věci, popř. musí prokázat, že mu věc náleží ( např. doklad o koupi, protokol z Policie ČR ).


legislativa

dle § 1052 občanského zákoníku, ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Nelze-li z okolnosti poznat, komu má být věc vrácena a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů, byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

dle § 1057 občanského zákoníku, nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočívá-li však nález v penězích, mohou je tyto osoby jen užívat, to platí i o výtěžku za věc strženém. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od doby vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

Uplynou-li  tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému


Pořadové číslo

datum nálezu

místo nálezu

nalezená věc

lhůta pro likvidaci

    2/2020

14.07.2020

Nýrsko- park u Okuly

Jízdní kolo

08/2023

 

    1/2020

06.03.2020

Nýrsko- u lékárny

zlatý řetízek

03/2023

 

    2/2019

03.12.2019

Milence

přenosná radiostanice

12/2022

 

    1/2019

07.10.2019

Nýrsko – za městským úřadem

 jízdní kolo

01/2022

    2/2018

10.08.2018

Nýrsko – Náměstí

hodinky

 08/2021

 

    1/2018

28.05.2018

Nýrsko-Nerudova ul.

Jízdní kolo

 05/2021

 

 10/2017

06.11.2017

Nýrsko-alej v ulici Karla Hynka Máchy

klíče od automobilu

11/2020

   9/2017

31.10.2017

Schránka na budově MěÚ Nýrsko

peněženka s finanční hotovostí

10/2020

   6/2017

06.07.2017

Nýrsko, vlakové nádraží

kufr s ošacením

07/2020

 

   4/2017

29.06.2017

Nýrsko , ul. U Radnice

kufr s oblečením

06/2020

 

   3/2017

15.05.2017

neuvedeno

fotoaparát

05/2020