ZPEVNĚNÍ A ODVODNĚNÍ POJÍŽDĚNÝCH PLOCH GARÁŽÍ V ULICI CHODSKÁ | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

ZPEVNĚNÍ A ODVODNĚNÍ POJÍŽDĚNÝCH PLOCH GARÁŽÍ V ULICI CHODSKÁ
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

ZPEVNĚNÍ A ODVODNĚNÍ POJÍŽDĚNÝCH PLOCH GARÁŽÍ V ULICI CHODSKÁ

Název poptávky
Zpevnění a odvodnění pojížděných ploch garáží v ulici Chodská

Zadavatel
Město Nýrsko

Předmět zakázky
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Způsob zadání
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu

Termín podpisu SoD
05.05.2016

Termín realizace stavby
do 30.09.2016

Celková cena stavby
1 890 383,- Kč včetně DPH dle platných daňových zákonů

Připojené soubory

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu 

Adresy uchazečů o veřejnou zakázku 

Protokoly o jednání hodnotící komise

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

Smlouva o dílo