NÝRSKO - PARKOVIŠTĚ U ČP. 680 A 681 | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

NÝRSKO - PARKOVIŠTĚ U ČP. 680 A 681
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

NÝRSKO - PARKOVIŠTĚ U čp. 680 a 681

Název poptávky
Nýrsko – parkoviště u čp. 680 a 681

Zadavatel
Město Nýrsko

Předmět zakázky
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Způsob zadání
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu

Termín podpisu SoD
03.05.2016

Termín realizace stavby
do 15.06.2016

Celková cena stavby
953 480,- Kč včetně DPH dle platných daňových zákonů

Připojené soubory

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu

Adresy uchazečů o veřejnou zakázku 

Protokoly o jednání hodnotící komise

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

Smlouva o dílo