NÝRSKO - ULICE STRÁŽOVSKÁ | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

NÝRSKO -  ULICE STRÁŽOVSKÁ
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

NÝRSKO - ULICE STRÁŽOVSKÁ

Název poptávky
Nýrsko – ulice Strážovská 

Zadavatel
Město Nýrsko

Předmět zakázky
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Způsob zadání
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu

Termín podpisu SoD
10.05.2016

Termín realizace stavby
do 31.08.2016

Celková cena stavby
7 044 534,02 Kč včetně DPH dle platných daňových zákonů

Připojené soubory
Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu

Adresy uchazečů o veřejnou zakázku 

Protokoly o jednání hodnotící komise 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

Smlouva o dílo