KLATOVSKÁ ULICE III. ETAPA | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

KLATOVSKÁ ULICE III. ETAPA
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

KLATOVSKÁ ULICE III. ETAPA

Název poptávky
Klatovská ulice III. etapa

Zadavatel
Město Nýrsko

Předmět zakázky
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná výzvou k podání nabídky

Způsob zadání
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu

Termín podpisu SoD
10.08.2015

Termín realizace stavby
do 31.10.2015

Celková cena stavby
3 624 306,03 Kč včetně DPH dle platných daňových zákonů

Připojené soubory 

Výzva k podání nabídky na veřejné zakázce malého rozsahu 

Adresy uchazečů o veřejnou zakázku 

Protokoly o jednání hodnotící komise 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

Smlouva o dílo 

Dodatek smlouvy o dílo