ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU - SPORTOVNÍ AREÁL MĚSTA NÝRSKO (LEDOVÁ PLOCHA) | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU - SPORTOVNÍ AREÁL MĚSTA NÝRSKO (LEDOVÁ PLOCHA)
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU - SPORTOVNÍ AREÁL MĚSTA NÝRSKO (ledová plocha)

Název poptávky
Rozvoj cestovního ruchu – sportovní areál města Nýrsko

Zadavatel
Město Nýrsko

Předmět zakázky

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadané v otevřeném řízení vyhlášeném v souladu s ustanovením § 82 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Způsob zadání
podle podmínek poskytovatele dotace ROP Jihozápad

Termín podpisu SoD
24.07.2014

Termín realizace stavby
do 13.03.2015

Celková cena stavby
14 200 560,- Kč včetně DPH dle platných daňových zákonů

Připojené soubory:

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce 

Seznam uchazečů o zakázku malého rozsahu

Seznam doručených a přijatých nabídek 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

Smlouva o dílo