PROVEDENÍ NÁSTAVBY KROVU NAD OBJEKTEM TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA NÝRSKA | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

PROVEDENÍ NÁSTAVBY KROVU NAD OBJEKTEM TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA NÝRSKA
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

PROVEDENÍ NÁSTAVBY KROVU NAD OBJEKTEM TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA NÝRSKA

Název poptávky

Provedení nástavby krovu nad objektem Technických služeb v Nýrsku

Zadavatel

Město Nýrsko

Předmět zakázky

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Způsob zadání

podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu

Předpokládaná hodnota

1.380.000,- Kč bez DPH

Termín realizace VZMR

30. 09. 2013 – 30. 09. 2014

Celková cena stavby

1.290.330,- Kč bez DPH

Poznámka

Předmětem projektu je vybudování sedlové střechy nad budovou Technických služeb města Nýrska čp. 529

Připojené soubory:

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu

Seznam uchazečů o zakázku malého rozsahu

Seznam doručených a přijatých nabídek

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo