VÝSTAVBA MALÉHO ZAŘÍZENÍ PRO VYUŽITÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ - KOMPOSTÁRNA NÝRSKO - HODOUSICE | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

VÝSTAVBA MALÉHO ZAŘÍZENÍ PRO VYUŽITÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ - KOMPOSTÁRNA NÝRSKO - HODOUSICE
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

VÝSTAVBA MALÉHO ZAŘÍZENÍ PRO VYUŽITÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ - KOMPOSTÁRNA NÝRSKO - HODOUSICE

Název poptávky

Výstavba malého zařízení pro využití biologicky rozložitelných odpadů - kompostárna Nýrsko – Hodousice

Zadavatel

Město Nýrsko

Předmět zakázky

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Způsob zadání

podle podmínek poskytovatele dotace SFŽP

Předpokládaná hodnota

871.955,- Kč bez DPH

Termín realizace VZMR

1. 8. 2013– 29. 11. 2013

Celková cena stavby

944.665,52- Kč bez DPH

Poznámka

Předmětem projektu vybudování kompostárny v areálu skladky v Hodousicích spolufinancované SFŽP.

Připojené soubory:

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu

Seznam uchazečů o zakázku malého rozsahu

Seznam doručených a přijatých nabídek

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo