ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA NÝRSKA | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA NÝRSKA
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA NÝRSKA

Název poptávky

Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrska

Zadavatel

Město Nýrsko

Předmět zakázky

Otevřené řízení dle zákona č. 137/2006

Způsob zadání

podle podmínek poskytovatele dotace ROP Jihozápad

Předpokládaná hodnota

12.115.344,- Kč bez DPH

Termín realizace VZMR

15. 9. 2013 – 30. 06. 2014

Celková cena stavby

7.647.656,- Kč bez DPH

Poznámka

Předmětem projektu je vybudování areálu in-line dráhy včetně sociálního zázemí a parkoviště za spolufinancovaní ROP Jihozápad.

Připojené soubory:

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu

Seznam uchazečů o zakázku malého rozsahu

Seznam doručených a přijatých nabídek

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo