SMÍŠENÁ STEZKA NÝRSKO - BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

SMÍŠENÁ STEZKA NÝRSKO - BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

SMÍŠENÁ STEZKA NÝRSKO - BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU

 

Název poptávky

Smíšená stezka Nýrsko – Bystřice nad Úhlavou

 

Zadavatel

Město Nýrsko

 

Předmět zakázky

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

 

Způsob zadání

podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu

 

Předpokládaná hodnota

11.687.302,- Kč

 

Termín realizace VZMR

1.5.2012 – 30.9.2013

 

Celková cena stavby

7.167.258,- Kč včetně DPH

 

Poznámka

Projekt zahrnuje vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty podél řeky Úhlavy
a komunikace II/91 mezi Nýrskem a Bystřicí nad Úhlavou

 

 

Připojené soubory:

 

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu

Seznam uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu

Rozhodnutí zadavatele o jmenování hodnotící komise

Seznam doručených a přijatých nabídek

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo