MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM - NÝRSKO | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM - NÝRSKO
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM - NÝRSKO

 

Název poptávky

Městský kamerový dohlížecí systém Nýrsko

 

Zadavatel

Město Nýrsko

 

Předmět zakázky

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

 

Způsob zadání

podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu

 

Předpokládaná hodnota

1.828.256,- Kč včetně DPH

 

Termín realizace VZMR

16.4.2012 – 30.11.2012

 

Celková cena stavby

1.740.000,- Kč včetně DPH

 

Poznámka

Předmětem projektu je dodávka městského kamerového dohlížecího systému

 

 

Připojené soubory:

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu

Seznam uchazečů o zakázku malého rozsahu

Seznam doručených a přijatých nabídek

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo