NÝRSKO - OPTICKÁ SÍŤ - II. ETAPA | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

NÝRSKO - OPTICKÁ SÍŤ - II. ETAPA
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

NÝRSKO - OPTICKÁ SÍŤ - II. ETAPA

 

Název poptávky

Nýrsko – optická síť – II. etapa

 

Zadavatel

Město Nýrsko

 

Předmět zakázky

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

 

Způsob zadání

podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu

 

Předpokládaná hodnota

2.374.669,- Kč včetně DPH

 

Termín realizace VZMR

16.4.2012 – 30.11.2012

 

Celková cena stavby

2.278.842,- Kč včetně DPH

 

Poznámka

Předmětem projektu je provedení II. etapy optické sítě ve městě Nýrsku. Stavba je umisťována převážně na pozemky ve vlastnictví Města Nýrska charakteru ostatní plocha. Jedná se o podzemní stavbu.

 

 

Připojené soubory:

 

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu

Seznam uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu

Seznam doručených a přijatých nabídek

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo