NÝRSKO - KLATOVSKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 3. ETAPA | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

NÝRSKO - KLATOVSKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 3. ETAPA
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

NÝRSKO - KLATOVSKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 3. ETAPA

Název poptávky
NÝRSKO - KLATOVSKÁ ULICE – REKONSTRUKCE VODOVODU, 3. ETAPA

Zadavatel
Město Nýrsko

Předmět zakázky
Zakázky na stavební práce

Způsob zadání
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu

Předpokládaná hodnota
cena stavebních prací dle projektanta 2 000 457 Kč včetně DPH

Evidenční číslo

Odkaz ISVZUS

Termín realizace VZMR
22. 04. 2011 - 09. 05. 2011 11:00

Termín podpisu SoD
19. 05. 2011

Termín realizace stavby
01. 08. 2011 - 30. 09. 2011

Celková cena stavby
1 881 043 Kč včetně DPH

Poznámka
Projekt řeší 3. etapu rekonstrukce vodovodu v Klatovské ulici v Nýrsku. Rekonstrukce vodovodu je řešena v souvislosti s celkovou rekonstrukcí povrchu vozovky v Klatovské ulici.

Proto bude provedena rekonstrukce vodovodu úseku mezi křižovatkou Klatovské ulice s ulicí Nádražní a ukončením Klatovské ulice v slepé odbočce – původní silnice Klatovy – Železná Ruda (před vjezdem k areálu firmy Dobler Metallbau s.r.o.) . Bude provedena výměna původního litinového potrubí DN 80 za PVC 110/4,2mm – řad 1, v odbočce k firmě Dobler Metallbau s.r.o. bude vyměněno ocelové potrubí DN 80 za PE 90 mm – řad 2. V rámci realizace stavby budou stávající nevyhovující vodovodní přípojky na veřejné části vyměněny a přepojeny na nové potrubí řadu. Na trase řadu bude osazen 1x podzemní hydrant HP1 (vzdušník), 1x nadzemní hydrant HN1 (kalník) a vodoměrná šachta VŠ1 s obtokem v DN 80. Navrhovaný vodovodní řad je podzemní liniová stavba, která zajišťuje zásobování obyvatel v řešené oblasti pitnou vodou a je součástí veřejné vodovodní sítě města. Vodovodní síť je kombinovaná uvnitř místní zástavby. Vodovodní síť plní rovněž funkci požární.

 Realizace díla

Cena:               snížení oproti smlouvě na 1 794 621,- Kč vč. DPH.

Termín: dodržen

 

Připojené soubory
Oznámení o zakázce 
Oslovené firmy
Hodnotící komise 
Rozhodnutí