Odbor sociální a zdravotní

Odbor sociální a zdravotní: Mgr. Martina Volmútová

Strážovská 529, 340 22 Nýrsko 

tel.: 376 555 632

email: mvolmutova@mestonyrsko.cz

počet pracovníků: 3

Pečovatelská služba: Marta Melicharová, DiS.

tel.: 376 555 650, 724 432 751

email: psluzba@mestonyrsko.cz

počet pracovníků: 5

Rozsah činnosti:
 • vykonává funkci veřejného opatrovníka osobám omezeným ve svéprávnosti
 • organizačně a metodicky řídí činnost pečovatelské služby
 • ustanovuje zvláštního příjemce důchodu podle příslušného právního předpisu
 • plní úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi dle příslušného zákona
 • zajištění komplexního poradenství a analýza sociální situace klienta podle zákona o sociálních službách (zákon č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • spolupracuje se soudy, krajem a dalšími obcemi, lékaři a zdravotnickými zařízeními
oblast sociálních služeb:
 • zajišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb
 • spolupracuje s dalšími obcemi a poskytovateli sociálních služeb
 • spolupráce při plánování sociálních služeb, tvorbě komunitního plánování
oblast sociálně právní ochrany dětí:
 • zabezpečení sociálně - právní ochrany dětí
 • spolupráce s OSPOD, školami, jinými organizacemi, lékaři