Odbor investic města

Bc. Vendula Lokajová

tel: 376 555 615

email: projekty@mestonyrsko.cz

Popis činnosti:
  • sledování a průběžná orientace v dotačních titulech na úrovni evropské, národní, krajské,
  • spolupráce při zpracování projektů a žádostí včetně jejich podávání dle podmínek jednotlivých dotačních titulů,
  • koordinace činnosti jednotlivých odborů příp. pracovníků úřadu k zabezpečení termínů uvedených v podmínkách o přidělení dotace,
  • metodická pomoc požadovaná jednotlivými subjekty ve městě / právnické a fyzické osoby podnikající / do úrovně informace o jednotlivých dotačních titulech a pravidlech čerpání / webové adresy, e-mailové odkazy apod. /