NÝRSKO – TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA LOKALITA U HŘIŠTĚ

NÝRSKO – TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA LOKALITA U HŘIŠTĚ

Název poptávky:

Nýrsko – technická a dopravní infrastruktura lokalita ,, U hřiště,,

 

Zadavatel:

Město Nýrsko

 

Předmět zakázky:

Veřejná zakázka podlimitního řízení na stavební práce

 

Způsob zadání:

Podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků

 

Termín podpisu SoD:

13.10.2020

 

Termín realizace:

14.10.2020 – 31.8.2021

 

Celková cena:

45 614 023,53 Kč včetně DPH dle platných daňových zákonů

 

Přiložené dokumenty:

Výzva k podání nabídky

Seznam doručených a přijatých nabídek

Protokol o otevírání nabídek

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo