Přihláška doručování Nýrských novin

Mám zájem od června 2024 zdarma získávat tištěný výtisk Nýrských novin do své poštovní schránky.

Titul
Jméno
Příjmení
Ulice, číslo
Obec
PSČ
E-mail

Doručování Nýrských novin zdarma je určeno pouze pro občany s trvalým pobytem v městě Nýrsko.


Dotazy k doručování, změna doručovací adresy, odhlášení:
Mgr. Eva Denková, mistostarosta@mestonyrsko.cz