| MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Výroční zpráva za rok 2000 podle § 18 zákona č. 106/ 2000 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Výroční zpráva za rok 2000
podle § 18 zákona č. 106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.      V roce 2001 nebyl proveden žádný záznam o postupu při poskytování informací dle zákona 106/ 1999 Sb.

Osnova výroční zprávy dle § 18, odst. 1 zákona č. 106/ 1999 Sb.:

a) Počet podaných žádostí o informace: 0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona: 0
e) Další informace o uplatňování tohoto zákona: ---------
Ing. Miloslav Rubáš
starosta města Nýrska