| MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Obecně závazná vyhláška města Nýrska č.2/2003
Město Nýrsko


Znak města Nýrska


Obecně závazná vyhláška města Nýrska č.4/2003

o stanovení místa soustředěného turistického ruchu


Zastupitelstvo města Nýrska vydává dne 10.12.2003 v souladu s ustanovením § 84, odst.2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ
Čl. 1
Prohlášení


Město Nýrsko prohlašuje svůj katastrální obvod místem soustředěného turistického ruchu.


ČÁST DRUHÁ
Čl. 2
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004.


Ing.Petr Janovský
místostarosta
 
Ing. Miloslav Rubáš
starosta