| MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

2. rozpočtová změna

2. rozpočtová změna

řádek Rozpočet příjmů SR UR k 30.9.2005 UR k 30.11.2005
1. Daňové příjmy a poplatky 33 440,00 36 960,00 37 427,00
2. Daň z příjmů placená městem (včetně živností) 0,00 0,00 0,00
3. Nedaňové příjmy 3 820,00 4 048,00 3 665,00
4. Nedaňové příjmy- nájem Vodospol 1 600,00 1 900,00 1 330,00
6. Nedaňové příjmy - prodej bytů 0,00 908,00 908,00
7. Prodej nemovitostí 0,00 3 200,00 3 200,00
8. Neinvestiční dotace 10 450,00 9 827,98 9 597,34
9. * Dotace na školství 0,00 0,00 0,00
10. Investiční dotace 16 200,00 23 788,00 22 658,96
11. Celkem příjmy běžného roku 65 510,00 80 631,98 78 786,30
12. Financování - přebytek hospodaření, úvěry 2 000,00 5 087,53 5 087,53
13. CELKEM PŘÍJMY 67 510,00 85 719,51 83 873,83
řádek Rozpočet výdajů SR UR k 30.9.2005 UR k 30.11.2005
14. Neinvestiční výdaje města 25 820,00 29 188,40 28 138,50
15. Bytová výstavba 1 250,00 1 895,00 1 650,00
  Bytová výstavba financovaná z úvěru   1 193,00 1 193,00
16. Rekonstrukce komunikací 5 500,00 2 700,00 150,00
16a) Infrastruktura 5 800,00 6 301,00 7 087,00
17. Ostatní investice 4 940,00 13 837,00 12 479,00
18. Daň za obec 0,00 0,00  
19. Příspěvky města PO - ZŠ, MŠ, TS 12 619,00 10 218,25 9 589,00
20. * Příspěvky na školství - viz. řádek 9 0,00 0,00 0,00
21. Dotace sport. organizacím 150,00 150,00 150,00
22. Investiční výdaje - dotace - viz.řádek 10 16 200,00 23 788,00 22 658,96
23. Rezerva 0,00 0,00 0,00
24. Nákup nemovitostí 150,00 150,00 150,00
25. CELKEM VÝDAJE 72 429,00 89 420,65 83 245,46
SR = schválený rozpočet

UR = upravený rozpočet

Schodek rozpočtu bude pokryt vlastními prostředky města

* Dotace mateřským i základním školám bude krajský úřad zasílat podle školského zákona č. 561/2004 Sb. přímo na účet jednotlivých škol.