| MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Rozpočtový výhled Města Nýrska na období 2006 až 2013 (v tis. Kč)

Rozpočtový výhled Města Nýrska na období 2006 až 2013 (v tis. Kč)

řádek Rozpočet příjmů 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Daňové příjmy a poplatky 37 980,00 38 772,00 39 513,00 40 304,00 41 110,00 41 932,00 42 771,00 43 626,00
2. Daň z příjmů placená městem (včetně živností) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
3. Nedaňové příjmy 11 820,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
4. Nájem Vodospol 1 300,00 1 400,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
5. Prodej bytů 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Prodej nemovitostí 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Neinvestiční dotace 10 775,67 10 800,00 10 900,00 10 900,00 10 900,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
8. Investiční dotace - prostředky ze SF EU 11 709,00 58 500,00 57 996,00 57 087,00 56 256,00 55 815,00 55 173,00 57 618,00
9. Celkem příjmy běžného roku 75 884,67 114 472,00 114 909,00 114 791,00 114 766,00 115 247,00 115 444,00 118 744,00
10. Financování - přebytek hospodaření, úvěry 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Byty, pohřebnictví 6 320,00 6 636,00 6 967,00 7 316,00 7 682,00 8 066,00 8 469,00 8 892,00
  CELKEM PŘÍJMY 83 904,67 121 108,00 121 876,00 122 107,00 122 448,00 123 313,00 123 913,00 127 636,00
řádek Rozpočet výdajů 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
12. Neinvestiční výdaje města 31 395,70 31 709,00 32 026,00 32 346,00 32 670,00 32 997,00 33 326,00 33 660,00
13. Daň za obec 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
14. Příspěvky města PO - ZŠ, MŠ, TS 12 128,00 12 249,00 12 372,00 12 495,00 12 620,00 12 746,00 12 873,00 13 002,00
15. Dotace sport. organizacím 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
16. Investiční výdaje-dotace ze SF EU- viz. 8 11 709,00 58 500,00 57 996,00 57 087,00 56 256,00 55 815,00 55 173,00 57 618,00
17. Podíl města na investičních akcích 31 104,00 19 500,00 19 332,00 19 029,00 18 752,00 18 605,00 18 391,00 19 206,00
18. Nákup nemovitostí 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Byty, pohřebnictví 2 692,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
  CELKEM VÝDAJE 90 428,70 126 108,00 125 876,00 125 107,00 124 448,00 124 313,00 123 913,00 127 636,00
Příjmy - Výdaje -6525,00 -5000,00 -4000,00 -3000,00 -2000,00 -1000,00 0,00 0,00
Vliv úvěru = přijetí (+) 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Vliv úvěru = splácení (-) 0,00 0,00 -1 000,00 -2 000,00 -3 000,00 -4 000,00 -5 000,00 -5 000,00
Pozn.: Schodek rozpočtu v roce 2006 ve výši 6 524 tis. Kč bude pokryt vlastními prostředky města za prodej bytů

ř. 16: Investiční výdaje částečně financované z dotací ze Strukturálních fondů EU - v oblastech viz příloha

ř. 17: obsahuje i splátku úvěru z roku 2004 ve výši 700 tis. Kč - do roku 2009

Hypoteční úvěr z roku 2003 je kryt splátkami nájemného od Družstva