VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 PODLE § 18 ZÁKONA Č.106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM | MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝRSKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 PODLE § 18  ZÁKONA Č.106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax
Cesta: Titulní stránka > Poskytnuté informace, ochrana osobních údajů > Výroční zprávy,…

Výroční zpráva za rok 2005 podle § 18 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Město  Nýrsko

 

Náměstí  122,  340 22  Nýrsko              tel: 376 377 811                      fax:  376 571 959

http://www.sumavanet.cz/nyrsko

e-mail: info@mestonyrsko.cz

 

V Nýrsku dne 17.2.2006 

 

Výroční zpráva za rok 2005 podle § 18 zákona č. 106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu    
k informacím.

 

           
Osnova výroční zprávy dle § 18, odst. 1 zákona č. 106/ 1999 Sb.:

a)      Počet podaných žádostí o informace: 0

b)      Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c)      Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

d)      Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona: 0

e)      Další informace o uplatňování tohoto zákona:   ---------

 

 

                                                                                 

 

                                                                       Ing. Miloslav Rubáš
                                                                                 starosta města Nýrska