Pozvánka na 12. veřejné zasedání zastupitelstva města

Městský úřad v Nýrsku zve na 12. veřejné zasedání zastupitelstva města, které se koná v pondělí dne 07.06.2021 v 16:00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku s následujícím programem:

Program 12 veřejného zasedání ZM dne 07.06.2021:

 1. Zahájení

 2. Kontrola usnesení z předchozích zasedání

 3. Jednání valné hromady společnosti Nýrská teplárna s. r. o.

 4. Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2020 a hospodaření příspěvkových organizací

 5. Určení auditora a smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města Nýrska pro rok 2021

 6. Projednání 2. rozpočtového opatření rozpočtu na rok 2021

 7. Poskytnuté dotace spolkům a organizacím

 8. Poskytnuté dotace z programu Podpory drobného a malého podnikání a k udržení nabídky sektoru služeb ohroženého opatřeními a důsledky šířením viru Covid-19 v roce 2021

 9. Projednání prodeje pozemků, směna pozemků

 10. Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu

 11. Projednání investičního záměru

 12. Změna uvolněných a neuvolněných funkcí

 13. Projednání změny na místě předsedy finančního výboru

 14. Změna na postu místostarosty

 15. Různé

 16. Diskuse

 17. Závěr