Zápis do 1. třídy

Ředitelé základních škol v Nýrsku oznamují, že zápis do 1. třídy proběhne bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v průběhu měsíce dubna. Bližší informace k organizaci zápisu naleznete na webových stránkách obou škol.